/* */
Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla MŁODEGO CZŁOWIEKA.

W naszej SZKOLE dzieci wzrastają i uczą się tego, co będzie im potrzebne w dalszej nauce, w pracy, w szczęśliwym przyszłym dorosłym ŻYCIU.

Myślimy o ich przyszłości i chcemy je do niej przygotować, dlatego ważne jest dla nas wszechstronne kształcenie KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, by nasze uczennice i nasi uczniowie potrafili uczyć się przez całe życie. Stawiamy na naukę JĘZYKÓW OBCYCH – od wielu lat robimy to INNOWACYJNIE. Uczymy WSPÓŁPRACY i uczenia się przez doświadczenie, stosując metodę PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Nasi uczniowie sprawdzają swoje umiejętności w konkursach i zawodach, odnoszą znakomite SUKCESY.

Nasze uczennice i nasi uczniowie osiągają wyniki egzaminu po 8 klasie powyżej średniej miasta, województwa i kraju, a my wiemy, co zrobić, żeby ich dobrze do tego przygotować.

Otrzymaliśmy wiele certyfikatów potwierdzających wysoką jakość naszej pracy: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Przyjazna Szkoła, Szkoła Pozytywnego Myślenia, Szkoła Współpracy, Szkoła bez przemocy, Europejska Odznaka eTwinning, Europe Code Week.

PRZYJAŹNIE są potrzebne. Kiedy szkoła jest przyjazna, dzieci uczą się, jak ważne są relacje, wsparcie drugiego człowieka, wzajemna troska i pomaganie sobie w klasie. Dzięki współpracy dzieci uczą się lepiej i szybciej. Na przerwach w naszej szkole młodsze dzieci bawią się razem, grają w gry ruchowe, układają klocki.

Wiemy, jak ważna jest relacja uczeń – nauczyciel. Kiedy dziecko ma oparcie w NAUCZYCIELU, czuje się bezpiecznie, będzie chciało podążać we wskazanym, dobrym dla niego kierunku.

WYMAGAMY, a raczej stawiamy WYZWANIA i CELE. Pokazujemy, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces i wskazujemy dziecku, co już osiągnęło, czego się nauczyło, a co jeszcze przed nim i jak to zrobić. Robimy to na miarę potrzeb i możliwości każdego dziecka. Wierzymy w dzieci i ich możliwości. Wiemy, jak wspierać je we wzrastaniu. I POMAGAMY w razie potrzeby z zastosowaniem rozwiązań pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w ramach kształcenia uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczennice i uczniowie mają możliwość uczenia się w mniej licznych KLASACH INTEGRACYJNYCH – razem ze zdrowymi i pełnymi energii dziećmi uczą się te, którym przydaje się pomoc drugiego nauczyciela ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu, słabosłyszenia, słabowidzenia czy inne niepełnosprawności. To cenne doświadczenie uczy dzieci wzajemnego szacunku i troski, umiejętnego pomagania, doceniania w ludziach różnorodności, harmonijnego współdziałania. Uczy wiary, jak „niemożliwe” staje się „możliwe”.

DOBRE MIEJSCE to nowoczesny, wygodny i przestronny budynek:

 • jasne i przytulne sale lekcyjne, estetycznie umeblowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, komputery, tablety, projektory, tablice multimedialne, ozoboty, roboty i gry do nauki programowania
 • biblioteka z książkami dla dzieci i młodzieży w formie tradycyjnej, w formie audiobooków i na czytniki Kindla – KINDLOTEKA, z komputerami z dostępem do Internetu
 • sala z wyposażeniem Laboratoriów Przyszłości
 • sala do pracy metodą projektu edukacyjnego
 • dwie sale gimnastyczne, siłownia dla starszych uczniów, zajęcia na basenie i hali sportowej w KS Hajduki
 • sala do zajęć ruchowych w ramach zajęć rewalidacyjnych
 • przyjazne gabinety pedagoga i psychologa.

Dla MŁODEGO CZŁOWIEKA, żeby się ciekawie i z sensem działo:

 • idee SZKOŁY WSPÓŁPRACY realizowane przez Samorząd Uczniowski
 • WOLONTARIAT – sztab WOŚP, Szlachetna Paczka, współpraca z fundacjami na rzecz zwierząt, wolontariat uczniowski
 • w przedszkolu
 • budżet uczniowski – uczniowie mają wpływ, na jakie potrzeby w szkole wydać pieniądze
 • inspirujące i ciekawe wyjścia edukacyjne, wycieczki
 • Bal Zimowy – zabawa w karnawale
 • udział w akcjach i konkursach, dodatkowych różnorodnych zajęciach m.in. w ramach projektów Centrum Mistrzostwa Informatycznego i Akademii kluczowych kompetencji
 • Uniwersytet Dziecięcy – dzięki zabawie poznajemy wartość uczenia się
 • edukacja regionalna – pielęgnujemy nasze korzenie
 • bogata oferta ciekawych, rozwijających zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.

NAUCZYCIELE doświadczeni i nieustająco uczący się nadal – dla swoich uczniów:

 • profesjonaliści w swoim zawodzie: wychowawcy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, specjaliści w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, pedagog i psycholog, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy
 • dbają o wysoki poziom merytoryczny lekcji i zajęć, stosują metody aktywne i aktywizujące oraz strategie oceniania kształtującego
 • organizują dla uczniów konkursy, wyjścia i wycieczki
 • przygotowują uczniów do różnorodnych konkursów, w których ci odnoszą sukcesy
 • wspólnie z uczniami realizują wiele projektów adekwatnych do wieku uczennic i uczniów, w tym projekty Europejskiego Funduszu Społecznego i ErasmusChance
 • wielu z nich to egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawdzający egzaminy zewnętrzne po 8 klasie i maturalne.

 W partnerski sposób towarzyszmy RODZICOM w wychowaniu i edukacji ich dzieci, rekomendujemy rozwiązania, wskazujemy możliwości, ściśle współpracujemy, dbamy o dobry przepływ informacji.

Rodzice tworzą Szkolną Radę Rodziców – są zaangażowani w sprawy i działania szkoły, doradzają, opiniują, organizują m.in. Charytatywny Bal Karnawałowy Rodziców i inne działania, wspierają finansowo.

BEZPIECZNE MIEJSCE i wygodne:

 • osobista szafka dla każdego ucznia
 • budynek bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • w szkole jest ciszej – nie mamy dzwonków, wyciszyliśmy jadalnię i świetlicę
 • opieka medyczna pielęgniarki szkolnej, gabinet
 • wokół szkoły – tartanowe boisko, stół do gry w tenisa stołowego, zieleńce z ławeczkami, ogród, Podwórko Talentów NIVEA
 • pomieszczenia i teren wokół budynku objęte monitoringiem wizyjnym
 • wejście monitoruje pracownik obsługi
 • wygodny dojazd i parkowanie od ul. Czempiela i od ronda z ul. Graniczną.

ŚWIETLICA SZKOLNA:

 • zapewnia opiekę uczniom w czasie pracy rodziców
 • w ramach zajęć: gry, zabawy, zajęcia artystyczne, odrabianie zadań domowych, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej
 • dobrze wyposażona w gry i zabawy dla młodszych dzieci.

DOBRE JEDZENIE:

 • dwudaniowe, smaczne obiady
 • przestronna jadalnia
 • najmłodsi jedzą bez pośpiechu
 • dobrze zaopatrzony sklepik szkolny, zdrowa żywność i podstawowe przybory szkolne
 • unijny program dla szkół „Mleko i owoce w szkole”.

Jak zapisać dziecko do klasy 1 w naszej szkole?

W roku szkolnym 2022/2023 zapisy i rekrutacja uczniów do klas pierwszych będą odbywały się elektronicznie. Informacja o naborze znajduje się na stronie Miasta https://mieszkancy.chorzow.eu/article/nabor-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2022-2023

Prosimy zapoznać się z informacjami i postępować zgodnie ze wskazaniami.

Jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą, w marcu zorganizujemy Dzień Otwarty.

Będziemy organizować spotkania informacyjne dla Rodziców. Informacje o terminach spotkań i Dnia Otwartego będziemy umieszczać na stronie internetowej i FB.

W razie pytań prosimy dzwonić do sekretariatu szkoły 32 2666 226 (poniedziałek – czwartek w godz. 7.00 – 15.00, piątek 7.00 14.30) lub mailowo sekretariat@sp18.chorzow.pl

Więcej informacji w panelu Zapisy/Rekrutacja lub pod linkiem:

Zapisy i Rekrutacja – http://sp18.chorzow.pl/rekrutacja/

Kolędy zabrzmiały siedemnasty raz!

19 stycznia 2022 roku, odbył się Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek. Była to już siedemnasta edycja konkursu, organizowanego przez naszą szkołę oraz Miejski Dom Kultury „Batory”. Jest to wydarzenie na stałe wpisane w tradycję świątecznego okresu. Udaje się ono dzięki patronatowi Prezydenta miasta Chorzowa pana Andrzeja Kotali, patronatowi medialnemu „Gońca Górnośląskiego” oraz sponsorom, którymi są Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi.

Celem konkursu jest przede wszystkim kultywowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek polskich, umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Po ubiegłorocznym konkursie, który przeprowadziliśmy w formie zdalnej ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne, udało się nam w tegorocznym konkursie powrócić do tradycyjnych przesłuchań konkursowych.

W Miejskim Domu Kultury „Batory”, przy zachowaniu wymaganych procedur, odbyły się przesłuchania uczestników konkursu, którymi byli uczniowie szkół podstawowych. Prezentowali się w czterech kategoriach: solista, duet, zespół wokalny i zespół wokalno-instrumentalny. W ramach występów wysłuchaliśmy kolęd zarówno tradycyjnych, jak i tych bardziej współczesnych, które coraz mocniej wpisują się w tradycyjne polskie kolędowanie.

Jury w składzie: 

mgr Alina Łysikowska-przewodnicząca, mgr Joanna Wojciechowska oraz mgr Elżbieta Płotkowska, oceniło ponad dwadzieścia wykonań artystów z Chorzowa, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Bełku, Rudy Śląskiej, Jaworzna, Mikołowa, Dąbrowy Górniczej, Orzesza, Katowic i Zabrza.

Zachęcamy do zapoznania się z listą laureatów, na której oczywiście nie zabrakło naszych uczniów!

więcej »»

30. Finał WOŚP

Jak w tym roku będzie można wesprzeć 30. Finał?

Nasz Sztab nr 6060, działający w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, oprócz tradycyjnej zbiórki do orkiestrowych, tekturowych puszek w różnych miejscach Chorzowa i Katowic, w której weźmie udział 70 wolontariuszy, zaprasza także do wspierania WOŚP do Sztabowych Puszek Stacjonarnych.  Znajdują się one w Chorzowie i Katowicach w 7 punktach.

❤Zapraszamy do punktów, w których można wrzucić datki do Puszki Stacjonarnej sztabu nr 6060 i tym samym dołożyć się do zbiórki:

👉 MATEO TOUR Biuro Podróży ul. Boczna 13 Chorzów

👉 CUKIERNIA MAGORÓWKA ul. E. Orzeszkowej 1 Chorzów

👉 FREESTYLE PARK ul. Stalowa 25 Chorzów

👉 RCU UBEZPIECZNIA ul. Strzelców Bytomskich 40 Chorzów

👉 QUEST CAGE ul. Dębowa 65 Katowice

👉 J&J ZAKŁAD FRYZJERSKI Joanna Jesionek- Rozmus ul. Gallusa 24d Katowice

👉 KIOSK TABACA ul. Jagiellońska 5 Chorzów

❤Nasz sztab utworzył również eSkarbonkę, do której możecie wrzucić datki za pomocą kilku kliknięć:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/6aa3q5

Mamy nadzieję, że działania naszego sztabu umożliwią wszystkim chętnym udział w tej niezwykłej akcji, która już 30 raz gra w naszym kraju.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału 30. Finale WOŚP

❤❤❤

WYNIKI KONKURSU „BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”.

Miło nam poinformować, że konkurs „Bożonarodzeniowa bombka ” został rozstrzygnięty. Wiele prac przedstawiało ciekawe pomysły oraz niebywałą kreatywność wykonania.
Przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo :
Natalia Sega, klasa 3a
Zuzanna Ziółkowska, klasa 3c

II miejsce ex aequo :
Antoni Jędrzejczyk klasa 2c
Julia Zgrzędek, klasa 3a

III miejsce ex aequo:
Mateusz Woźniak, klasa 1b
Dagmara Wilk, klasa 3c

Wyróżnienia:

Hanna Bonalska, Karol Wielęborek, Wiktoria Smolorz, Małgorzata Tuleja, Oliwia Demarczyk, Daria Demarczyk, Filip Jagiellicz, Dawid Adamczewski, Amelia Tlałka

Serdecznie dziękujemy za udział. Rozdanie nagród nastąpi po przerwie świątecznej.

Pozdrawiamy
Agnieszka Wojczyk
Iwona Zarzycka

Konkurs na wierszyk o Świętym Mikołaju

Z okazji dnia Świętego Mikołaja Samorząd Uczniowski zorganizował szkolny konkurs na najładniejszy wierszyk o Mikołaju. Wszystkie wierszyki były fantastyczne. Po długich konsultacjach Jury składające się z przewodniczących oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego ostatecznie wyłoniło następujących zwycięzców

I miejsce ex aequo klasy 1c i 3c

Przyznano również dwa wyróżnienia:
Jagoda Labus z klasy 5b
Lena Fiema z klasy 3a

Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody zostaną przekazane po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego.

Przewodniczące i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Poniżej przedstawiamy wszystkie przesłane prace.

więcej »»