JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY 1 W NASZEJ SZKOLE?

W roku szkolnym 2024/2025 zapisy i rekrutacja uczniów do klas pierwszych będą odbywały się elektronicznie. Informacja o naborze znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów: 

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2024-2025

Prosimy zapoznać się z informacjami i postępować zgodnie ze wskazaniami.

JAK ZAPISAĆ DO SZKOŁY DZIECKO  ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY?

W systemie elektronicznym Rodzice składają ZGŁOSZENIE, jeśli uczniowie zamieszkują w obwodzie szkoły.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie:

UlicaNumer domów
BRZOZOWAWSZYSTKIE
GRANICZNAWSZYSTKIE DO 49
JUBILEUSZOWAWSZYSTKIE
KS. BP. JÓZEFA GAWLINYWSZYSTKIE
KS. JÓZEFA CZEMPIELAWSZYSTKIE
LUDWIKA SOLSKIEGOWSZYSTKIE
OBROŃCÓW CHORZOWAWSZYSTKIE DO 10
STEFANA BATOREGOWSZYSTKIE OD 41 DO KOŃCA

.

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo oświatowe dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. Art. 130 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu.

CZY NALEŻY ZAMELDOWAĆ SIEBIE I DZIECKO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA?


Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

W sytuacji zamieszkania w obwodzie szkoły należy dokonać zameldowania (ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 142 ze zmianami, art. 24, 25, 27, 28)

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI DO SZKOŁY, GDY DZIECKO ZAMIESZKUJE POZA JEJ OBWODEM?

W systemie elektronicznym rodzice składają WNIOSEK, jeśli uczniowie zamieszkują, poza obwodem szkoły. Wówczas biorą udział w procesie rekrutacji na wolne miejsca w szkole.

CO ZROBIĆ, GDY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

1. Uczniowie podejmujący naukę w oddziałach specjalnych oraz integracyjnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym.

Stosowny wniosek o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego rodzice składają do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Chorzów. Informacje szczegółowe są pod wskazanym powyżej linkiem.

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego zostają zgłoszeni do szkoły lub uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025.

DZIEŃ OTWARTY I SPOTKANIA W SZKOLE

29 lutego 2024 r. w godzinach 16.00 -18.00 zapraszamy na Dzień Otwarty.

Będziemy organizować spotkania informacyjne dla Rodziców w czerwcu i sierpniu. Informacje o terminach spotkań i Dnia Otwartego będziemy umieszczać na stronie internetowej i FB.

UZYSKAĆ DODATKOWĄ INFORMACJĘ?

TELEFONICZNIE                32 2666 226

(poniedziałek – czwartek w godz. 7.00 – 15.00, piątek 7.00 14.30)

MAILOWO         sekretariat@sp18.chorzow.pl