Jak zapisać dziecko do klasy 1 w naszej szkole?

W roku szkolnym 2022/2023 zapisy i rekrutacja uczniów do klas pierwszych będą odbywały się elektronicznie. Informacja o naborze znajduje się na stronie Miasta 

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-szkol-2

Prosimy zapoznać się z informacjami i postępować zgodnie ze wskazaniami.

Kiedy zapisać dziecko, a kiedy wziąć udział w rekrutacji?

1. W rekrutacji elektronicznej Rodzice składają ZGŁOSZENIE, jeśli uczniowie zamieszkują w obwodzie szkoły.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi:

UlicaNumer domów
BRZOZOWAWSZYSTKIE
GRANICZNAWSZYSTKIE DO 49
JUBILEUSZOWAWSZYSTKIE
KS. BP. JÓZEFA GAWLINYWSZYSTKIE
KS. JÓZEFA CZEMPIELAWSZYSTKIE
LUDWIKA SOLSKIEGOWSZYSTKIE
OBROŃCÓW CHORZOWAWSZYSTKIE DO 10
STEFANA BATOREGOWSZYSTKIE OD 41 DO KOŃCA

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu.

W sytuacji zamieszkania w obwodzie szkoły należy również dokonać zameldowania.

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo oświatowe, dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. Art. 130 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Natomiast, zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

2. W rekrutacji elektronicznej rodzice składają WNIOSEK, jeśli uczniowie zamieszkują poza obwodem szkoły. Wówczas biorą udział w procesie rekrutacji na wolne miejsca w szkole.

Co zrobić, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

1. Uczniowie podejmujący naukę w oddziałach specjalnych oraz integracyjnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym.

Stosowny wniosek o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego rodzice składają do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Chorzów. Informacje szczegółowe są pod wskazanym powyżej linkiem.

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024.

Dzień Otwarty i spotkania w szkole

28 lutego 2023 r. w godzinach 16.00 -18.00 zapraszamy na Dzień Otwarty.

Będziemy organizować spotkania informacyjne dla Rodziców w czerwcu i sierpniu.

Informacje o terminach spotkań i Dnia Otwartego będziemy umieszczać na stronie internetowej i FB.

Jak uzyskać dodatkową informację?

TELEFONICZNIE                32 2666 226

(poniedziałek – czwartek w godz. 7.00 – 15.00, piątek 7.00 14.30)

MAILOWO         sekretariat@sp18.chorzow.pl