/* */

→ Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023 r.

Egzaminy Ósmoklasisty 23 - 25 maja 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych 23 czerwca 2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z zapewnieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

14 października 2022r. (piątek) – DEN (KN)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2, 4, 5 maja 2023r. (wtorek, czwartek, piątek)

23-25 maja 2023r. Egzamin Ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

09 czerwca 2023r. (piątek po Bożym Ciele)

-->