/* */
Biuletyn Informacji Publicznej

Boisko i plac zabaw NIVEA są nasze wspólne – zadbajmy razem!

Cieszymy się, że dotąd tak chętnie korzystaliście z naszego przyszkolnego boiska i placu zabaw dla młodszych Podwórka Talentów NIVEA. Naprawiliśmy piłkochwyty i niebawem dokonamy napraw na placu zabaw, żeby wszyscy mogli grać, bawić się na nich bezpiecznie, jak to tylko będzie możliwe, kiedy tego typu obiekty zostaną udostępnione po zakończeniu reżimu sanitarnego.
Te naprawy to wartość kilku tysięcy złotych. Smutno mi to pisać, ale nie trzeba byłoby tego przecież naprawiać, gdyby nie doszło do zniszczeń. Boiska i plac zabaw nie są niczyje – są nasze i nam mają służyć: dzieciom, przedszkolakom, uczniom, młodzieży, rodzinom. Dbajmy o nie, użytkujmy zgodnie z przeznaczeniem. Dorośli niech dadzą dobry przykład i zwracają uwagę tym, którzy nie stosują się do zasad. Niech nam długo i bezpiecznie służą ku naszej wspólnej radości.
I JESZCZE WAŻNE…
1.Boisko i plac zabaw nie są dezynfekowane  i pozostają zamknięte dla publicznego użytku do odwołania.
2.Śmieci wrzuca się do kosza na śmieci albo, jak kto woli, można zabrać ze sobą.
3.Na terenie szkoły nie wolno palić papierosów ani e-papierosów ani używać alkoholu- dorośli i młodzieży, dawajcie zdrowy przykład dzieciom.
4.Prosimy, by dorośli –  mamusie i tatusiowie – nie skakali np. po trampolinie dla dzieci.
5.Prosimy, nie wyprowadzajcie tutaj piesków, za szkołą jest dla nich specjalny plac zabaw i wybieg, teren szkoły jest dla dzieci i młodzieży.
6.A może dopiszecie Państwo jeszcze inne ważne zasady. Zapraszamy

Joanna Piećko-Szopińska
Dyrektor Szkoły

Informacja dotycząca zapisów i rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców do  dnia 31 marca 2021 r. zostały przyjęte do szkoły – lista dzieci przyjętych z obwodu szkoły nie będzie wywieszona.

Od 1 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 przy wejściu do budynku szkoły zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem szkoły. Zostanie wywieszona dodatkowa informacja o organizacji klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

 

Jeśli rodzice przebywają na kwarantannie lub izolacji, mogą uzyskać telefonicznie informację o sytuacji dziecka w procesie rekrutacji. Proszę zadzwonić pod numer 32 2466 226, podać swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka oraz jego numer pesel – po tych danych będziemy weryfikować osobę, której udzielimy informacji.

 

Joanna Piećko-Szopińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Adama Olmy, naszego kolegi, znakomitego nauczyciela języka polskiego, przyjaciela. Składamy Rodzinie szczere wyrazy współczucia. Nie sposób przeboleć tak wielkiej straty.

Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

 

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków                   i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

 

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

więcej »»

Rok szkolny 2021/2022

 

Zapraszamy Państwa do zapisania dzieci do naszej szkoły, jeśli w roku szkolnym 2021/22 rozpoczynają przygodę z edukacją. To ważny moment w życiu dziecka i jego rodziców – nowe miejsce, nowe osoby wokół i nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna i atmosfera w szkole są tymi aspektami, które realizują naszą misję „Szkoła przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla Młodego Człowieka”. Stawiamy sobie za cel, by nasza szkoła uczyła dla życia, a uczniowie dobrze sobie radzili dzięki szerokim kompetencjom kluczowym.

Co ważne?

W roku szkolnym 2021/22 planujemy rozpocząć naukę w trzech klasach pierwszych: jednej ogólnodostępnej, dwóch integracyjnych. W oddziale ogólnodostępnym przygotujemy 25 miejsc, w integracyjnych w każdej z klas po 5 miejsc rezerwujemy dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Taka klasa może liczyć 20 osób.

Jakie korzyści z integracji?

Ogromne… Dzieci wymagające wsparcia otrzymują je dzięki indywidualnym zajęciom rewalidacyjnym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającym ich potrzebom. Pracuje z nimi w klasie drugi nauczyciel – współorganizujący kształcenie integracyjne, czyli lekcję prowadzi dwoje nauczycieli. W integracji pracuje się z takimi samymi podręcznikami jak w innych klasach i realizuje podstawę programową. A w przyszłości, kiedy dzieci podrosną i przejdą do 4 klasy, będzie możliwa nauka języka obcego w mniejszych grupach. Dzieci uczą się szacunku, pomagają sobie nawzajem, współpracują, szerzej rozwijamy dzięki temu kapitał społeczny. To są wyjątkowe klasy.

Budynek jest w pełni przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

więcej »»