Na zajęciach koncentrowaliśmy się na możliwościach i pracy mózgu, sposobach uczenia się oraz różnych metodach uczenia się. Uczniowie pracowali aktywnie, chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce. Te zajęcia na pewno pokazały uczniom różne możliwości szybszego i łatwiejszego przyswajania wiedzy. Wskazały sposoby opanowania większych i mniejszych partii materiału, nauczyły świadomego oraz odpowiedzialnego planowania procesu nauki własnej. Zdobyta wiedza pozwoli uczniom na lepsze radzenie sobie z nauką w przyszłości, efektywne tworzenie notatek oraz szybsze czytanie.