Od 12 września do 15 grudnia 2022 r.  realizowane były zajęcia Techniki szybkiego uczenia się w ramach Projektu „Akademia kompetencji kluczowych”.
Podczas zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak zbudowany jest mózg człowieka, co sprzyja jego efektywnej pracy, jakie są style uczenia się, czym są mnemotechniki. Uczniowie tworzyli notatki metodami rysunkowymi, opracowywali fiszki.

Przećwiczyli w praktyce różne metody, np.: metoda testu zderzeniowego, pałacu pamięci, tancerki, zmiany miejsca. Szczególnie spodobała się im metoda haków pamięciowych.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, pracowali aktywnie, dzielili się swoimi spostrzeżeniami.