Na zajęcia z fizyki uczęszczali uczniowie  klasy 7. Podczas zajęć uczniowie utrwalali wiedzę zdobytą na lekcjach fizyki.  Poznawali również  zjawiska  i prawa fizyczne w otaczającym nas świecie. Podczas wykonywania doświadczeń uczniowie badali, obserwowali oraz wyciągali wnioski, co rozwinęło  ich samodzielność i kreatywność. Podczas zajęć zdalnych uczniowie korzystali z programów multimedialnych,  rozwijających wiedzę z przedmiotów ścisłych.  Zostały wykorzystane wielkości fizyczne takie jak prędkość, przyspieszenie czy siła do opisu zjawisk. Uczniowie rozwiązywali również zadania obliczeniowe i odczytywali dane z wykresów. Zostały omówione zjawiska związane z ruchem i dynamiką.