Uczestnicy poprzez zabawę, pracę metodą projektu, dramę mogli rozwijać swoją kreatywność, przedsiębiorczość.  Uczniowie uczestniczyli w życiu kulturalnym. Odwiedzili Muzeum Powstań Śląskich, byli w kinie. Wyjścia dostarczyły pretekstu do dyskusji na temat dziedzictwa kulturalnego, rodzajów sztuki, powiązań między różnymi tekstami kultury. Zajęcia to świetna zabawa i czas spędzony wartościowo!