Na zajęcia z matematyki w dwóch  grupach uczęszcza łącznie 29 uczniów z klasy 8. Zajęcia rozwijają zainteresowania matematyczne. Rozwiązujemy zadania konkursowe, egzaminacyjne. Rozszerzamy wiadomości poznane na lekcjach. Wzbogaciliśmy wiedzę z potęgowania liczb, pierwiastkowania liczb, rozwiązywaliśmy skomplikowane równania I stopnia  z jedna niewiadomą.