Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”

Od marca do listopada odbywały się zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu „Akademia kompetencji kluczowych”.  W zajęciach wzięło udział 11 uczniów i zrealizowano 40 godzin.  Udział w zajęciach umożliwił uczniom poznanie podstawowych zwrotów potrzebnych w codziennej komunikacji, opanowanie słownictwa i wykorzystanie go w zaimprowizowanych sytuacjach komunikacyjnych(drama). Mała liczebność grupy pozwalała na wykorzystanie ciekawych form i metod nauczania języka obcego, co wzmacnia w uczniach poczucie sukcesu. Uczniowie podczas zajęć chętnie grali w gry stolikowe, karty, układali domino, współpracowali ze sobą podczas wykonywania projektów, rywalizowali podczas gier z użyciem internetowych aplikacji Kahoot, Quizizz.

Na każdych zajęciach korzystaliśmy z różnych narzędzi TIK, aplikacji  Nearpod, Genially, Liveworksheets, Learningapps, Wordwall, które umożliwiają uruchomienie ducha rywalizacji, bardzo motywują i pozwalają utrwalić poznane słownictwo.  Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i uczyli się dobrze się bawiąc.