Na zajęcia z informatyki uczęszczali uczniowie  klasy 7. Zajęcia ukierunkowane były na  rozwijanie zainteresowań uczniów, w zakresie nowoczesnych narzędzi użytkowych. Przede wszystkim  edytorów grafiki oraz platform komunikacyjnych (Teams). Uczniowie zajmowali się również programowaniem w Scratchu i  programowaniem robotów.