Na zajęciach rozwijane są zdolności, umiejętności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość. Zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów uzdolnionych, wzbudzają zainteresowanie tym co jest dla nich nieodgadnione. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość zaobserwować ładunki elektryczne badając oddziaływanie elektryczne maszyny elektrostatycznej czy dowiedzieć się jak płynie prąd w obwodzie elektrycznym.

Uczeń wykonywał doświadczenia praktycznie i eksperymenty z fizyki i chemii w każdych warunkach, co pozwala mu na osiąganie lepszych efektów w nauce. Badał oddziaływanie magnetyczne, jak również miał możliwość zaobserwowania promieni świetlnych przechodzących przez różne soczewki. Zajęcia te są ciekawym sposobem zdobywania i utrwalania wiedzy, uczy logicznego myślenia oraz usprawnia manualnie. Uczeń obserwował i wyciągał wnioski, a także samodzielnie projektował eksperymenty.  Na zajęciach uczeń poszerzał wiedzę, zainteresowania naukami ścisłymi, oraz rozwijał swoją aktywność.