Na zajęciach rozwijane były zdolności, umiejętności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość. Zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów uzdolnionych, wzbudzają zainteresowanie tym co jest dla nich nieodgadnione. Na zajęciach Koła uczeń wykonywał doświadczenia praktycznie i eksperymenty z fizyki i chemii w każdych warunkach, co pozwala mu na osiąganie lepszych efektów w nauce. Zajęcia te oferują uczniom ciekawsze sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy, uczy logicznego myślenia oraz usprawnia manualnie. Uczeń obserwuje i wyciąga wnioski, a także samodzielnie projektuje eksperymenty.  Na zajęciach uczeń poszerzał wiedzę, zainteresowania naukami ścisłymi, pobudza do wysiłku myślowego oraz rozwija jego aktywność.  

Tworzyliśmy między innymi kolorową wieżę gęstościową z cukru, wykorzystaliśmy kuchenne odczynniki do stworzenia wulkanu, sprawdzaliśmy jaki kolor będzie miała kapusta, gdy dodamy do niej różne substancje, badaliśmy różne atramenty sympatyczne, zmienialiśmy kolory w typowo chemiczny sposób. Sprawdziliśmy jakie fizyczne zagadki kryje woda, dowiedzieliśmy się co to ciśnienie i ile wspólnego ma z rakietami. Poznaliśmy pojęcie elektrostatyki i sprawiliśmy, że włosy stanęły dęba oraz wiele innych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć.