W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uczestniczyli uczniowie klasy 7b i 7a. Celem zajęć jest bezpośrednie wsparcie uczniów w spełnieniu wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego, utrwalenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych; kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim; motywowanie do nauki języka niemieckiego oraz rozwijanie wiary we własne umiejętności lingwistyczne.

Udział w zajęciach umożliwił uczniom utrwalenie poznanego słownictwa, wykorzystanie go w zaimprowizowanych sytuacjach komunikacyjnych(drama). Mała liczebność grupy pozwala na wykorzystanie ciekawych form i metod nauczania języka obcego, co wzmacnia w uczniach poczucie sukcesu. Uczniowie podczas zajęć chętnie grają w gry stolikowe, karty, układają domino, współpracują ze sobą podczas wykonywania projektów, rywalizują podczas gier z użyciem internetowych aplikacji Kahoot, Quizizz.