Na zajęciach uczniowie rozwijali swoje zainteresowania chemią jako nauką. Doskonalili umiejętność posługiwania się językiem chemicznym.

Uczniowie poznawali prawa chemiczne, rozwijali umiejętność pisania wzorów chemicznych różnych związków chemicznych  oraz  równań chemicznych. Uczniowie uczyli się poprawnego odczytywania informacji z układu okresowego pierwiastków. Rozwiązywali również zadania związane z obliczaniem stężenia procentowego.