Stypendium naukowe  – za najwyższą średnią ocen cząstkowych, śródrocznych 2014/2015

ZA MIESIĄC:
WRZESIEŃ
Gała Aleksandra 1e
Paszek Jakub 2e
Koruszowic Michał 3e
PAŹDZIERNIK
Gała Aleksandra 1e
Paszek Jakub 2e
Koruszowic Michał 3e
LISTOPAD
Bzura Dawid 1c
Paszek Jakub 2e
Koruszowic Michał 3e
GRUDZIEŃ
Gała Aleksandra 1e
Żymiec Joanna 2e
Koruszowic Michał 3e
I SEMESTR
Gała Aleksandra 1e
Żymiec Joanna 2e
Zadora Justyna 3b
LUTY
Ćwięczek Paulina 1e
Zogornik Paulina 2e
Koruszowic Michał 3e
MARZEC
Ćwięczek Paulina 1e
Kołodziejczyk Kinga 2b
Żymiec Joanna 2e
Koruszowic Michał 3e
KWIECIEŃ
Gała Aleksandra 1e
Żymiec Joanna 2e
Koruszowic Michał 3e
MAJ
Gała Aleksandra 1e
Żymiec Joanna 2e
Koruszowic Michał 3e
CZERWIEC – stypendia wydane za oceny końcoworoczne
Gała Aleksandra 1e
Żymiec Joanna 2e
Zadora Justyna 3b

Stypendium za największy wzrost średniej ocen 2014/2015

WRZESIEŃ- PAZDZIERNIK  
Aleksandra Deptuch 1b
Radosław Juszcze 2b
Zuzanna Firlik 3b
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD
Reimann Dominika 1a
Nowak Wiktoria 2a
Marszałek Daniel 3e
LISTOPAD – GRUDZIEŃ
Leder Adrian 1d
Banowicz Filip 2b
Król Marcel 3b
STYCZEŃ – LUTY
Broda Roman 1e
Juszcze Radosław 2b
Starzyński Grzegorz 3c
LUTY – MARZEC
Dąbrowska Oliwia 1e
Wierzbicka Adrianna 2b
Jaskuła Olaf 3a
MARZEC – KWIECIEŃ
Kmieć Klaudia 1d
Musiał Natalia 2e
Długoszewski Krzysztof 3a
MAJ – CZERWIEC
Bibel Malgorzata 1a
Rados Klaudia 2e
Królikowska Karolina 3e

 

Stypendium sportowe dostał  Marcin Hojnca z klasy 3e