W dwóch grupach realizowane były zajęcia w ramach Projektu „Akademia kompetencji kluczowych”: KOMPETENCJE KLUCZOWE. W sumie w zajęciach udział bierze 27 uczniów:

5a – 8 uczniów;

5b – 19 uczniów;

Większość zajęć odbyła się w szkole, choć kilka zostało przeznaczonych na wyjście do kina i do teatru.

Na zajęciach koncentrowaliśmy się na tematach związanych z pracą w grupie, poszukiwaniu swojego miejsca w zespole, wchodzeniu w różne role, realizowaniu zadań pod presją czasu lub zgodnie z określonymi warunkami. Realizowaliśmy cele i zagadnienia zawarte planie zajęć i programie. Uczniowie aktywnie brali udział w proponowanych zadaniach, oceniali siebie oraz swoich kolegów. Musieli szukać różnych rozwiązać danego problemu, wyjść ze strefy komfortu, wykazać się kreatywnością.

Te zajęcia na pewno pokazały uczniom różne możliwości współpracy. Spowodowały, że stali się bardziej świadomi swoich możliwości, predyspozycji, talentów. Poznali siłę pracy zespołu, nauczyli się reagować w nietypowych sytuacjach, dostosowywać do innych, ale również jasno przekonywać do swojego stanowiska. Stali się bardziej krytycznymi odbiorcami kultury i mediów.