Dnia 7.06. 2021r. uczestnicy projektu Erasmus+Chance z klasy 7 uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do kopalni soli w Bochni. Wizyta w podziemnych korytarzach kopalni pozwoliła uczestnikom doświadczyć leczniczego mikroklimatu bocheńskiej kopalni. Przeprawa łodzią przez zalaną solanką komorę i zabawy sportowe na podziemnym boisku dostarczyły wiele wrażeń, ale umożliwiły też uczniom zdobycie wiedzy na temat wartości czystego powietrza. Uczniowie poznali działanie leczniczego mikroklimatu i sposoby pomocy osobom z chorobami układu oddechowego spowodowanymi często zanieczyszczeniem powietrza w naszym regionie. W kopalni organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego.

Po wizycie w kopalni uczniowie pracowali w grupach podsumowując działania projektowe. Nauczyciel prowadzący warsztaty Pani Iwona Psykała poprowadziła zajęcia, na których uczniowie w grupach zastanawiali się jak można promować wiedzę i umiejętności zdobyte podczas działań projektowych w kolejnych latach w naszej szkole. Powstały pomysły na szkolne konkursy, happeningi ekologiczne, makiety na zajęciach technicznych. Uczniowie obejrzeli prezentacje i film, który stworzyliśmy jako efekt końcowy projektu.