Światowy Dzień Ochrony Środowiska    21.05.2020
Nasza szkoła promuje postawy proekologiczne wśród młodzieży, zarówno na lekcjach , jak i poprzez realizację licznych projektów. Największym naszym projektem, który pozwala młodzieży zgłębić wiedzę dotyczącą zanieczyszczenia planety oraz metod walki o czyste środowisko, jest międzynarodowy projekt Erasmus + „Szkolne Wymiany na rzecz klimatu”. Przedstawiamy krótki filmik, który pozwoli Wam przypomnieć sobie zasady proekologicznego zachowania. 

 

Link do filmu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fnasza-ziemia-2603088%3Ffbclid%3DIwAR2G26SGXA_ZowMU22xH2D0ciuO5Wp16A44pt9UiIwF63rbWwvic95awuzQ&h=AT13sCatarrCUydvTMTjmgVy6j1G8RRzsUgBolJHKMXUOEw-rgFFLGItKLeVzA5wIbq_0hI5TK4OdXqEQG1KwyqEq7F7FoY_-EapAJ08ag3f8o1zwGFfiXpLzIR-XxtfF3CtfBNZAZZC4SgnsHEz1163Gm19rDhQ6wuPotBr7Vmj-OwCrFPOTVO5BVKgxCGyIp5BvCHl_xgWYPidjPTLc1B5qaWsFDtHCnRxUfhQzmvm9mgs7BPB37yJPYQJyxNfHxJn24Z4VSKNNRXQmCrmV8q1h1Y8Xq-zeoROUzFG1-BfwFWht_k59E5DzLFYHR4a02B8VPrkuVkMzKtshhHFKoDoydLezgledJIalHid5SBskVOHraZ5OLS8wLpvSB8q3-PR7AMjr2_i69MDZz8urF_HVKGK5FTGLUsVEiyJhYfM09IUsoyH_s0x9iQbA2zIml1Jhi3jKY3J8m1vdivGDD1ygSMBP967ZKpqVgAv-JD0my76pPWThK2i8wrPfPEUyE-XP2HPCQUE5qv-j-Dof1BBg–CVln4ALkRfa14h1pFJ5AZqRiWph37v5AY41RTL5wTo2EoUjJZXcNEKuwIjOUi_k997mstgm2Bn5Q_GagAm_E2AxcW2jOXPkRUk1wxC_RjcQ