Pandemia odebrała uczestnikom projektu możliwość podróżowania i spotkania w Portugalii. Wszyscy bardzo przeżywaliśmy, że nasze marzenia o spotkaniu z uczestnikami projektu z Włoch, Portugalii, Łotwy, Grecji nie mogły się urzeczywistnić.

Mimo żalu postanowiliśmy spotkać się wirtualnie. Gospodarze spotkania wirtualnego z Portugalii pięknie przygotowali program na 4 dni mobilności online. Poznaliśmy osobliwości krajobrazu, kultury muzyki Portugalii. Obejrzeliśmy filmy prezentujące szkołę, uczniów oraz okolicę, w której znajduje się szkoła w Peniche.

Uczniowie spotkali się w mniejszych grupach w celu poznania swoich zainteresowań. Następnie zorganizowano rywalizację w postaci gier Kahoot, Wordwall oraz Escaperoom, w których można było wykazać się wiedzą na temat zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, wody. Rywalizacja rozpalała emocje, tym bardziej, że kilkukrotnie udało nam się zdobyć podium.

Uczniowie szkół partnerskich z Włoch, Łotwy, Portugalii, Włoch i Polski nakręcili multimedialną prezentację oraz film, dotyczące tematu, którym zajmowali się w trakcie 3 lat pracy nad projektem. Polska zajmowała się tematem zanieczyszczenia powietrza.

Każda szkoła nagrała wrażenia i podziękowania jednego z rodziców, którego dziecko wzięło udział w projekcie Chance. W imieniu naszej szkoły piękne słowa podziękowania nagrała Pani Anna Magalska. Bardzo dziękujemy!

Poza tym mogliśmy poznać tradycyjne tańce każdego z państw –uczestników projektu. Nasza szkoła przygotowała nagranie Trojaka w wykonaniu uczniów klasy 6.

Na ostatnim spotkaniu zaprezentowano filmy, które przypomniały nam poprzednie wizyty we Włoszech, na Łotwie, w Polsce od 2018 r. Było wiele wzruszeń, pięknych wspomnień.

W ramach filmu o Polsce i sposobach walki z zanieczyszczeniem powietrza nakręciliśmy 2 piosenki w języku polskim i angielskim, które pięknie wykonały dziewczyny z klasy 7 pod kierunkiem pani Sylwii Kowalskiej. Dziękujemy!

Myślę, że młodzież biorąca udział w projekcie mogła wzbogacić swoją wiedzę, dotyczącą zmian klimatycznych i możliwości wpływu na poprawę stanu naszej planety poprzez ekologiczne zachowania. Nie bez znaczenia była również możliwość kontaktu osobistego z uczniami z innych krajów, zdobycie umiejętności porozumiewania się.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom projektu, ich rodzicom oraz nauczycielom, bez których realizacja tego projektu nie byłaby możliwa. Byliście wspaniali, mimo trudnej sytuacji pandemicznej.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!