ZAPOSZENIE DO PROJEKTU „CHANCE”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu Erasmus Plus

 

 

Rozpoczynamy międzynarodową współpracę szkół!

Przez najbliższe dwa lata będziemy realizować projekt we współpracy ze szkołami z Grecji, Łotwy, Portugalii i Włoch. Zajmiemy się problemami ochrony środowiska. Będziemy obserwować zmiany klimatu, stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. Poznamy alternatywne źródła energii oraz jak przeciwdziałać niekorzystnym zmianom na Ziemi. Uczniowie będą pracować pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego. Planowane są cztery wyjazdy  5-osobowych grup uczniów w okresie od września 2018 do czerwca 2020.

 

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do udziału 10 uczniów.

Planujemy 2 wymiany młodzieży: wyjazd 5-osobowych grup pod opieką nauczyciela do Łotwy i do Włoch. Wyjazdy są bezpłatne.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 

  • uczeń 7, 8 klasy szkoły podstawowej lub 3 gimnazjum. Pierwszeństwo przyznajemy klasom siódmym, potem ósmym, na końcu trzecim gimnazjum ze względu na wiek wiek uczestników projektu z pozostałych krajów.
  • możliwość przyjęcia pod swój dach w listopadzie 2019r. ucznia lub uczennicy z krajów zaangażowanych w projekt (Grecja, Łotwa, Portugalia, Włochy).
  • gotowość do rozwijania znajomości języka angielskiego w trakcie pracy nad projektem
  • podstawowa znajomość języka angielskiego (mile widziane dobre oceny z przedmiotu)
  • zainteresowanie naukami przyrodniczymi oraz problemami ochrony środowiska.
  • zaangażowanie w działania projektowe pod kierunkiem nauczycieli: doświadczenia i obserwacje zjawisk przyrodniczych itp.
  • spełnienie formalnych warunków koniecznych przy wyjeździe zagranicznym do krajów UE (aktualny dowód osobisty lub paszport)

 

 

Zgłoszenia kandydatów prosimy składać w sekretariacie na formularzu dostępnym w szkole.

Termin składania zgłoszeń: 24 września 2018r.

 

Wnioski rozpatrzy komisja kwalifikacyjna. W razie konieczności komisja zaprosi kandydatów na rozmowę.

Lista osób przyjętych do udziału w projekcie  pojawi się na LIBRUSIE w październiku 2018r.

Stworzona będzie również lista rezerwowa.