Imię i nazwisko: Krzysztof Sołtysik
Kontakt: sołtysik.krzystof@sp18.chorzow.pl