Zajęcia realizowane w ramach projektu obejmowały tematykę  matematyczną oraz przyrodniczą .

Udział w zajęciach miał na celu wykształcenie u uczniów twórczego i logicznego myślenia oraz wytrwałości w rozwiązywaniu zadań,  wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości oraz  rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie.

Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach kółka. Udział w projekcie umożliwił rozbudzanie u  uczniów ciekawości i zainteresowania otaczającym światem. Uczy zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, a co najważniejsze współpracy. Podczas  zajęć uczymy się, bawimy, gramy, tworzymy, poznajemy się nawzajem.  Jest dużo świetnej zabawy, a rywalizacja dodatkowo przysparza uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Dużo emocji wzbudziły zajęcia, na których dzieci tworzyły gry planszowe, uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i pracowitością.