/* */

Zebrania z rodzicami i konsultacje:

Zebrania

Wychowawcy i wychowawcy wspierający o 17.00 do 18.30, pozostali nauczyciele od 17.00 do 18.30

08.09.2022r.(czwartek)

04.01.2023r. (środa)

15.06.2023r. (czwartek)

Konsultacje:

Wszyscy nauczyciele od 17.00 do 18.00 lub dłużej wg potrzeb. Na konsultacje przychodzą rodzice umówieni z nauczycielem lub zaproszeni przez nauczyciela.

06.10.2022r. (czwartek)

17.11.2022r. (czwartek)

08.12.2022r. (czwartek)

16.02.2023r. (czwartek)

16.03.2023r. (czwartek)

20.04.2023r. (czwartek)

18.05.2023r. (czwartek)