W ramach projektu w miesiącu lutym przeprowadzono warsztaty na temat globalnego ocieplenia w klasach 4-7. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jakie czynniki wpływają na zanieczyszczenie atmosfery oraz w jaki sposób możemy ograniczyć postęp efektu cieplarnianego. Wykonali pracę w postaci drzewka decyzyjnego, na którym przedstawili własne propozycje ochrony Ziemi przed globalny ociepleniem.