/* */

ZAPISY I REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY 1 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY 1

 

Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły – rodzice zgłaszają do szkoły; prosimy wypełnić druk ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.

Zgłoszenie-do_szkoły-podstawowej-obwód-SP18-2021-22

 

Wraz ze zgłoszeniem prosimy złożyć KARTĘ INFORMACYJNĄ UCZNIA KLASY PIERWSZEJ.

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA KLASY _SP_2021-22

 

Jeśli dzieci zamieszkują (nie są zameldowane) w obwodzie szkoły, należy złożyć w sekretariacie pisemne oświadczenie oraz okazać do wglądu dokument potwierdzający zamieszkanie pod wskazanym adresem (np. umowę najmu mieszkania).

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY 1

Dzieci zamieszkałe/zameldowane poza obwodem szkoły ubiegają się o przyjęcie do szkoły w procesie rekrutacji. Rekrutacja przebiega zgodnie z  Zarządzeniem Nr OR.21.2021  Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2021/2022”.

 

Harmonogram rekrutacji – terminy

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 do 12 marca 2021 r. od 26 kwietnia do 7 maja 2021 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 26 marca 2021 r. od 26 kwietnia do 14 maja 2021 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 kwietnia 2021 r., godzina 9:00 17 maja 2021 r., godzina 9:00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 1 do 16 kwietnia 2021 r. od 17 do 26 maja 2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 kwietnia 2021 r., godz. 9:00 28 maja 2021 r.,
godz. 9:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

Postępowanie uzupełniające zostaje uruchomione, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego pozostają wolne miejsca.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych podaje UCHWAŁA NR XXXIII/607/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Uchwała znajduje się pod adresem:

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149147004947695886

 

Prosimy rodziców o wypełnienie, podpisanie we wszystkich wskazanych miejscach i dostarczenie do szkoły wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły. Dokumenty należy składać zgodnie z powyższymi terminami. Prosimy nie dostarczać na tym etapie kart informacyjnych. Proszę dokumenty przesłać mailem na adres: sekretariat@sp18.chorzow.pl lub wrzucić do pojemnika w szkole przy wejściu.

 

Wniosek o przyjęcie poza obwodem_SP18

 

Dzieci objęte kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym – rodzice składają wniosek do Prezydenta Miasta Chorzów przez Wydział Edukacji z prośbą o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w wybranej szkole według Zarządzenia Nr OR. 175. 2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.  Treść zarządzenia i odpowiednie wnioski można pobrać pod adresem:

http://bip.chorzow.eu/index.php?id=159799320127308131

 Gdzie pobrać dokumenty, jak je złożyć i jak uzyskać informacje? 

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w  sekretariacie po uprzednim umówieniu się ze względu na reżim sanitarny. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Informacji udzielamy pod numerem tel. 32 2466 226. Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@sp18.chorzow.pl.