Co planujemy w roku szkolnym 2020/2021?

Planujemy rozpocząć naukę w roku szkolnym 2020/2021 w dwóch oddziałach klasy pierwszej, w tym jeden z nich będzie oddziałem integracyjnym, drugi ogólnodostępnym. W oddziale integracyjnym może uczyć się do pięciorga dzieci objętych kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, tu będą pod szczególną opieką życzliwego i pomocnego drugiego nauczyciela wspierającego. Klasa taka liczy nie więcej niż 20 osób.

W poprzednich latach przygotowaliśmy szkołę na przyjęcie dzieci do klasy pierwszej, a mamy już wiele dobrych doświadczeń. Z dziećmi będą pracowali dobrze przygotowani, doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele, a budynek szkoły jest przestronny, wygodny i dobrze wyposażony. Szczegółowe informacje podamy na spotkaniach z rodzicami.

 

Jak zapisać dziecko do szkoły?

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły – rodzice zgłaszają do szkoły; prosimy wypełnić druk ZGŁOSZENIA(do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.

 

zgłoszenie do_szkoły podstawowej-obwód-SP18 2020

 

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane poza obwodem szkoły– rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w sekretariacie szkoły od 2 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r.; prosimy wypełnić druk WNIOSKU(do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły).

 

wniosek o przyjęcie poza obwodem_SP18

 

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające dla kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr OR. 26. 2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2020/2021”

 

http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925142213286159

 

Harmonogram rekrutacji – terminy

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02 do 16 marca 2020 r. od 20 do 30 kwietnia 2020 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 2 do 30 marca 2020 r. od 20 kwietnia do 15 maja 2020 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 kwietnia 2020 r., godzina 9:00 18 maja 2020 r., godzina 9:00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 2 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. od 18 maja do 25 maja 2020 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2020 r., godz. 9:00 27 maja 2020 r.,
godz. 9:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

 

Wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem prosimy złożyć KARTĘ INFORMACYJNĄ UCZNIA KLASY PIERWSZEJ.

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA KLASY _SP_2020

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych podaje UCHWAŁA NR XXXIII/607/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149147004947695886

 

 

  1. Dzieci objęte kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym – rodzice składają wniosek do Prezydenta Miasta Chorzów przez Wydział Edukacji z prośbą o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w wybranej szkole według Zarządzenia Nr OR. 101. 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. oraz 38.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku o zmianie zarządzenia nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. Zarządzenie zawiera wzór wniosku. Treść zarządzenia i wniosek można pobrać pod adresem:

 

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152603609928988746

http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157977632725286199

Wniosek można też pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Gdzie pobrać dokumenty i uzyskać informacje? 

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w  sekretariacie. Sekretariat jest czynny poniedziałek -piątek w godz. 7.00-15.00. Informacji udzielamy pod numerem tel. 32 2466 226.

 

W jaki sposób można poznać szkołę?

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Chorzowie będzie spotykała się z rodzicami
    w przedszkolach w dzielnicy:

Przedszkole nr 1 w dniu 25.02.2020 r.

Przedszkole nr 16 w dniu 05.03.2020 r.

Przedszkole nr 20 w dniu 02.03.2020 r.

  • Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły 3 marca 2020 r. w godzinach 16.00 – 18.00.
  • Zapraszamy na spotkania indywidualne z Dyrektorem Szkoły. Prosimy o telefoniczne umówienie terminu spotkania.