/* */

„Końcowe odliczanie”!!!

Odliczanie do najważniejszego wydarzenia  tego roku!!!

Dalsze zwlekanie podniesie jedynie poziom niepewności i pytań.

Dlaczego się waham? Dlaczego jeszcze nie złożyłem/am zamówienia?


Został tylko jeden dzień, aby móc przeczytać  lub zobaczyć jak moje dziecko przeżywało czas pandemii w książce  „Świadkowie historii”.

Tylko u nas zapis wydarzeń przeżyć z czasu pandemii !!!

Pamiętajcie!! 

Jeszcze tylko dzisiaj można zamawiać unikatowy egzemplarz

naszej książki!

Prosimy zgłosić chęć zakupu wychowawcy klasy i wpłacić na konto

Rady Rodziców:

Getin Bank 02 1560 0013 2003 2836 3000 0001 54,99 zł

(w tytule przelewu – książka, dane dziecka, klasa).