/* */

SZKOŁA przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla MŁODEGO CZŁOWIEKA.

W naszej SZKOLE dzieci wzrastają i uczą się tego, co będzie im potrzebne w dalszej nauce, w pracy, w szczęśliwym przyszłym dorosłym ŻYCIU.

Myślimy o ich przyszłości i chcemy je do niej przygotować, dlatego ważne jest dla nas wszechstronne kształcenie KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, by nasze uczennice i nasi uczniowie potrafili uczyć się przez całe życie. Stawiamy na naukę JĘZYKÓW OBCYCH – od wielu lat robimy to INNOWACYJNIE. Uczymy WSPÓŁPRACY i uczenia się przez doświadczenie, stosując metodę PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Nasi uczniowie sprawdzają swoje umiejętności w konkursach i zawodach, odnoszą znakomite SUKCESY.

Nasze uczennice i nasi uczniowie osiągają wyniki egzaminu po 8 klasie powyżej średniej miasta, województwa i kraju, a my wiemy, co zrobić, żeby ich dobrze do tego przygotować.

Otrzymaliśmy wiele certyfikatów potwierdzających wysoką jakość naszej pracy: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Przyjazna Szkoła, Szkoła Pozytywnego Myślenia, Szkoła Współpracy, Szkoła bez przemocy, Europejska Odznaka eTwinning, Europe Code Week.

PRZYJAŹNIE są potrzebne. Kiedy szkoła jest przyjazna, dzieci uczą się, jak ważne są relacje, wsparcie drugiego człowieka, wzajemna troska i pomaganie sobie w klasie. Dzięki współpracy dzieci uczą się lepiej i szybciej. Na przerwach w naszej szkole młodsze dzieci bawią się razem, grają w gry ruchowe, układają klocki.

Wiemy, jak ważna jest relacja uczeń – nauczyciel. Kiedy dziecko ma oparcie w NAUCZYCIELU, czuje się bezpiecznie, będzie chciało podążać we wskazanym, dobrym dla niego kierunku.

WYMAGAMY, a raczej stawiamy WYZWANIA i CELE. Pokazujemy, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces i wskazujemy dziecku, co już osiągnęło, czego się nauczyło, a co jeszcze przed nim i jak to zrobić. Robimy to na miarę potrzeb i możliwości każdego dziecka. Wierzymy w dzieci i ich możliwości. Wiemy, jak wspierać je we wzrastaniu. I POMAGAMY w razie potrzeby z zastosowaniem rozwiązań pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w ramach kształcenia uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczennice i uczniowie mają możliwość uczenia się w mniej licznych KLASACH INTEGRACYJNYCH – razem ze zdrowymi i pełnymi energii dziećmi uczą się te, którym przydaje się pomoc drugiego nauczyciela ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu, słabosłyszenia, słabowidzenia czy inne niepełnosprawności. To cenne doświadczenie uczy dzieci wzajemnego szacunku i troski, umiejętnego pomagania, doceniania w ludziach różnorodności, harmonijnego współdziałania. Uczy wiary, jak „niemożliwe” staje się „możliwe”.

DOBRE MIEJSCE to nowoczesny, wygodny i przestronny budynek:

 • jasne i przytulne sale lekcyjne, estetycznie umeblowane, wyposażone w pomoce dydaktyczne, komputery, tablety, projektory, tablice multimedialne, ozoboty, roboty i gry do nauki programowania
 • biblioteka z książkami dla dzieci i młodzieży w formie tradycyjnej, w formie audiobooków i na czytniki Kindla – KINDLOTEKA, z komputerami z dostępem do Internetu
 • sala z wyposażeniem Laboratoriów Przyszłości
 • sala do pracy metodą projektu edukacyjnego
 • dwie sale gimnastyczne, siłownia dla starszych uczniów, zajęcia na basenie i hali sportowej w KS Hajduki
 • sala do zajęć ruchowych w ramach zajęć rewalidacyjnych
 • przyjazne gabinety pedagoga i psychologa.

Dla MŁODEGO CZŁOWIEKA, żeby się ciekawie i z sensem działo:

 • idee SZKOŁY WSPÓŁPRACY realizowane przez Samorząd Uczniowski
 • WOLONTARIAT – sztab WOŚP, Szlachetna Paczka, współpraca z fundacjami na rzecz zwierząt, wolontariat uczniowski
 • w przedszkolu
 • budżet uczniowski – uczniowie mają wpływ, na jakie potrzeby w szkole wydać pieniądze
 • inspirujące i ciekawe wyjścia edukacyjne, wycieczki
 • Bal Zimowy – zabawa w karnawale
 • udział w akcjach i konkursach, dodatkowych różnorodnych zajęciach m.in. w ramach projektów Centrum Mistrzostwa Informatycznego i Akademii kluczowych kompetencji
 • Uniwersytet Dziecięcy – dzięki zabawie poznajemy wartość uczenia się
 • edukacja regionalna – pielęgnujemy nasze korzenie
 • bogata oferta ciekawych, rozwijających zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.

NAUCZYCIELE doświadczeni i nieustająco uczący się nadal – dla swoich uczniów:

 • profesjonaliści w swoim zawodzie: wychowawcy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, specjaliści w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, pedagog i psycholog, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy
 • dbają o wysoki poziom merytoryczny lekcji i zajęć, stosują metody aktywne i aktywizujące oraz strategie oceniania kształtującego
 • organizują dla uczniów konkursy, wyjścia i wycieczki
 • przygotowują uczniów do różnorodnych konkursów, w których ci odnoszą sukcesy
 • wspólnie z uczniami realizują wiele projektów adekwatnych do wieku uczennic i uczniów, w tym projekty Europejskiego Funduszu Społecznego i ErasmusChance
 • wielu z nich to egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawdzający egzaminy zewnętrzne po 8 klasie i maturalne.

 W partnerski sposób towarzyszmy RODZICOM w wychowaniu i edukacji ich dzieci, rekomendujemy rozwiązania, wskazujemy możliwości, ściśle współpracujemy, dbamy o dobry przepływ informacji.

Rodzice tworzą Szkolną Radę Rodziców – są zaangażowani w sprawy i działania szkoły, doradzają, opiniują, organizują m.in. Charytatywny Bal Karnawałowy Rodziców i inne działania, wspierają finansowo.

BEZPIECZNE MIEJSCE i wygodne:

 • osobista szafka dla każdego ucznia
 • budynek bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • w szkole jest ciszej – nie mamy dzwonków, wyciszyliśmy jadalnię i świetlicę
 • opieka medyczna pielęgniarki szkolnej, gabinet
 • wokół szkoły – tartanowe boisko, stół do gry w tenisa stołowego, zieleńce z ławeczkami, ogród, Podwórko Talentów NIVEA
 • pomieszczenia i teren wokół budynku objęte monitoringiem wizyjnym
 • wejście monitoruje pracownik obsługi
 • wygodny dojazd i parkowanie od ul. Czempiela i od ronda z ul. Graniczną.

ŚWIETLICA SZKOLNA:

 • zapewnia opiekę uczniom w czasie pracy rodziców
 • w ramach zajęć: gry, zabawy, zajęcia artystyczne, odrabianie zadań domowych, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej
 • dobrze wyposażona w gry i zabawy dla młodszych dzieci.

DOBRE JEDZENIE:

 • dwudaniowe, smaczne obiady
 • przestronna jadalnia
 • najmłodsi jedzą bez pośpiechu
 • dobrze zaopatrzony sklepik szkolny, zdrowa żywność i podstawowe przybory szkolne
 • unijny program dla szkół „Mleko i owoce w szkole”.