Przedłużający się stres i lęk oraz ograniczenie kontaktów społecznych wynikające z stanu pandemii powodują wzrost i eskalację zachowań przemocowych w środowiskach rodzinnych.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów poprosił o udostępnienie ulotek informacyjnych o instytucjach funkcjonujących w Chorzowie, które działają na rzecz osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

Ulotki zawierają wyłącznie treści informacyjne dla świadków oraz ofiar przemocy.

NIEBIESKA LINIA
Policja_przemoc w rodzinie
WYKAZ INSTYTUCJI W CHORZOWIE