Stypendium naukowe  – za najwyższą średnią ocen cząstkowych, śródrocznych 2015/2016

ZA MIESIĄC:
WRZESIEŃ
Kucharczyk Laura 1b
Gała Aleksandra 2e
Zogornik Paulina 3e
PAŹDZIERNIK
Strasburger Weronika 1b
Gała Aleksandra 2e
Kołodziejczyk Kinga 3b
LISTOPAD
Strasburger Weronika 1b
Gała Aleksandra 2e
Kołodziejczyk Kinga 3b
GRUDZIEŃ
Strasburger Weronika 1b
Gała Aleksandra 2e
Kołodziejczyk Kinga 3b
I PÓŁROCZE
Krężel Karolina 1e
Gała Aleksandra 2e
Kołodziejczyk Kinga 3b

Stypendium za największy wzrost średniej ocen 2015/2016

WRZESIEŃ- PAZDZIERNIK  
Pietruczanis Marcin 1e
Kancner Jakub 2a
Nokielski Kamil 3c
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD
Malon Magdalena 1a
Olszówka Daniel 2b
Śliwa Rafał 3a
Arczewska Kamila 3d
LISTOPAD – GRUDZIEŃ
Obrączka Julia 1d
Gmyrek Paulina 2d
Stefan Wiktoria 3c