Przyjazna i wesoła szkoła 

W naszej szkole wspólnie tworzymy miejsce dla tych, których łączy troska o dobro innych, wzajemna pomoc i współpraca. Zależy nam, by dobrze funkcjonowała nasza szkolna społeczność i potrafiła dzielić się radościami, dlatego zawsze słuchamy i wspieramy naszych uczniów we wszechstronnym rozwoju i poszukiwaniu własnej drogi do dobrego życia. Razem współtworzymy przyjazne miejsce dla każdego.

 

Dobrze uczymy

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, dzięki czemu kontynuują naukę w wybranych szkołach ponadpodstawowych. Dumni jesteśmy z ich licznych sukcesów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych, miejskich. Nasz absolwent w przyszłości dzięki opanowaniu kompetencji kluczowych: ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych – będzie swobodnie poruszał się na rynku pracy. Nauczamy innowacyjnie, kształcimy postawy kreatywności i pracy zespołowej.  Skutecznie stosujemy metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz strategie oceniania kształtującego.

 

Klasy integracyjne

Uczniowie mają możliwość nauki w klasach integracyjnych – razem ze zdrowymi i pełnymi energii dziećmi uczą się te, którym przydaje się pomoc – osoby z niepełnosprawnościami. To cenne doświadczenie uczy wzajemnego szacunku i dojrzałości, umiejętności pomagania, docenienia różnorodności, harmonijnego współdziałania, pomaga w budowaniu prawidłowej hierarchii wartości, uczy wiary w to, jak „niemożliwe” staje się „możliwe”.

 

Z rodzicami w jednej drużynie

Mamy świadomość, że osiągnęlibyśmy tak wiele dzięki współpracy z Rodzicami – nasze działania są skuteczne, ponieważ wspólnie zmierzamy do jednego celu – razem kształtujemy umysły i charakter młodych ludzi, wyposażamy w wiedzę i umiejętności, uczymy podejmowania wyzwań, dokonywania odważnych wyborów w trosce o dobre życie i lepszą przyszłość.

 

Z nami rozwiniesz skrzydła!

W naszej szkole zdobędziecie szeroką wiedzę, zrealizujecie marzenia, poznacie przyjaciół i życzliwych nauczycieli, spędzicie ciekawie  czas popołudniami na inspirujących zajęciach, dzięki którym rozwiniecie pasje, talenty i zainteresowania. Poznajcie z nami inne kraje, dowiedzcie się, jak uczą się i żyją inni młodzi Europejczycy. Zapraszamy do udziału w wielu bardzo wartościowych akcjach charytatywnych – uczymy się pomagać!