Języki obce w naszej szkole 2020/2021

Uczniowie naszej szkoły uczą się języka angielskiego, niemieckiego oraz włoskiego. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich. Język niemiecki i włoski jest drugim językiem  od klasy 7 (2 godziny w tygodniu), zgodnie z nową podstawą programową. Uczniowie, którzy wybrali język włoski uczą się go innowacyjną metodą S. Krahena, która kładzie duży nacisk na konwersacje.
Klasy dzielone są na grupy, według  poziomu  zaawansowania. Na lekcjach języków obcych uczniowie ćwiczą czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Wykonują prace projektowe, oglądają filmy i bajki, słuchają piosenek, tekstów, dialogów i ćwiczą, a następnie prezentują krótkie scenki. Do dyspozycji uczniów jest również bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych materiałów (ulotki, broszury, plakaty edukacyjne, mapy, plansze, autentyczne magazyny i gazety, gry edukacyjne) oraz oprogramowania do tablic interaktywnych.
Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z centrum multimedialnego, gdzie można szlifować swoje umiejętności językowe w sieci oraz korzystać z programów do nauki języków.
Języki obce w naszej szkole to nie tylko zajęcia szkolne, ale także  udział w Dniach Języków Obcych, bogata biblioteczka książek w wersji uproszczonej i czasopism wydawnictwa Mary Glasgow Magazines a także nauka kolęd i świątecznych piosenek angielskich, niemieckich i włoskich oraz udział w warsztatach językowych i teatralnych w języku angielskim.
Uczniowie mają także możliwość wyjazdów zagranicznych, aby szlifować swoje umiejętności zdobyte w szkole. Próbują także swych sił w licznych konkursach językowych,  gdzie odnoszą liczne sukcesy.

Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w tygodniowych wyjazdach językowych do Włoch (do miasta partnerskiego Chorzowa – Termoli). Historię wyjazdów można prześledzić na stronie: https://liblink.pl/yWD12ivojs  Zapraszamy!

Innowacja z języka angielskiego w klasie VII i VIII

Od klasy VII uczniowie realizują innowację „Explore the World with English” Głównym zadaniem innowacji jest przygotowanie uczniów do sprawnego i skutecznego wykorzystywania języka angielskiego w poszerzaniu wiedzy ogólnej, zawartej w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z poszczególnych przedmiotów. Z jednej strony uczniowie będą poznawać i rozwijać słownictwo i struktury językowe w oparciu o wiadomości zdobyte na lekcjach innych przedmiotów, nauczą się nazywać po angielsku to, co już wiedzą. Z drugiej zaś strony, będą stopniowo wykorzystywać język angielski do poszerzania swojej wiedzy, pracując z tekstami  z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i społecznych. Będą zdobywać nową wiedzę za pośrednictwem języka angielskiego, poznawać niektóre prawa i  terminy związane z  gospodarką i nauką, poznawać kulturę  różnych krajów. Pozwoli to rozbudzić ich ciekawość poznawczą, kreatywność i samodzielność w dalszym procesie nauki i kształcenia

Innowacja z języka angielskiego w klasach IV-VI

Od klasy IV uczniowie realizują innowację  „English Project- Learn and Do”  Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć różnorodne prace projektowe w języku angielskim rozwijając umiejętność kreatywnej  współpracy w ramach grupy.

W trakcie zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności językowe tworząc scenariusze scenek i dialogów, inscenizacje, prace plastyczne, gry, prezentacje multimedialne itp. Będą doskonalili umiejętności językowe z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej oraz Internetu. Praca z piosenką pozwoli dzieciom na kontakt z żywym językiem oraz doskonalenie wymowy. Gry i zabawy językowe takie jak quizy, krzyżówki i kalambury posłużą wzbogacaniu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym w klasach VI -VIII zakres innowacji będzie zmodfikowany ze względu na zmiany organizacyjne i zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizację.

Innowacja z języka angielskiego w klasach I-III

Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Nosi ona tytuł „Explore the World with Music and Games”.  Cel główny to uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, zainteresowanie dzieci językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników.

Niniejszy program opiera się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które są dostosowane do poziomu intelektualnego dziecka. Muzyka jest szczególną dziedziną, która stymuluje wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Poprzez realizację wszystkich jej funkcji, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka otwartego na świat i wyzwania, które niesie współczesność. Zadaniem muzyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. Dzieci podczas lekcji korzystają z ciekawego oprogramowania do tablicy multimedialnej, grają także w gry językowe oraz przygotowują ciekawe projekty.

 

Innowacja z języka niemieckigo w klasie V i VI

Klasy piąte i szósta  realizuje innowację z języka niemieckiego  Mit Deutsch durch die Welt na zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania z języka niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Innowacja ta zaplanowana jest na 3 lata (kl. IV-VI).
Celem tej innowacji jest popularyzacja nauki języka niemieckiego poprzez ciekawe formy pracy na zajęciach dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Zajęcia przybliżają uczniom realia dnia codziennego, geografii, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego ze wskazaniem na związki w aspekcie kulturowym między Śląskiem a Niemcami. Uczniowie poznają podstawowy zasób słownictwa i struktur gramatycznych przygotowujących do nauki języka w klasie VII i VIII, mają one ich zachęcić do kontynuowania nauki języka w tych klasach

Innowacja z języka angielskiego w klasie VII i VIII

Od klasy VII uczniowie realizują innowację „Explore the World with English” Głównym zadaniem innowacji jest przygotowanie uczniów do sprawnego i skutecznego wykorzystywania języka angielskiego w poszerzaniu wiedzy ogólnej, zawartej w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z poszczególnych przedmiotów. Z jednej strony uczniowie będą poznawać i rozwijać słownictwo i struktury językowe w oparciu o wiadomości zdobyte na lekcjach innych przedmiotów, nauczą się nazywać po angielsku to, co już wiedzą. Z drugiej zaś strony, będą stopniowo wykorzystywać język angielski do poszerzania swojej wiedzy, pracując z tekstami  z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i społecznych. Będą zdobywać nową wiedzę za pośrednictwem języka angielskiego, poznawać niektóre prawa i  terminy związane z  gospodarką i nauką, poznawać kulturę  różnych krajów. Pozwoli to rozbudzić ich ciekawość poznawczą, kreatywność i samodzielność w dalszym procesie nauki i kształcenia

Innowacja z języka angielskiego w klasach IV-VI

Od klasy IV uczniowie realizują innowację  „English Project- Learn and Do”  Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć różnorodne prace projektowe w języku angielskim rozwijając umiejętność kreatywnej  współpracy w ramach grupy.

W trakcie zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności językowe tworząc scenariusze scenek i dialogów, inscenizacje, prace plastyczne, gry, prezentacje multimedialne itp. Będą doskonalili umiejętności językowe z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej oraz Internetu. Praca z piosenką pozwoli dzieciom na kontakt z żywym językiem oraz doskonalenie wymowy. Gry i zabawy językowe takie jak quizy, krzyżówki i kalambury posłużą wzbogacaniu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych.

Innowacja z języka angielskiego w klasach I-III

Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Nosi ona tytuł „Explore the World with Music and Games”.  Cel główny to uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, zainteresowanie dzieci językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników.

Niniejszy program opiera się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które są dostosowane do poziomu intelektualnego dziecka. Muzyka jest szczególną dziedziną, która stymuluje wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Poprzez realizację wszystkich jej funkcji, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka otwartego na świat i wyzwania, które niesie współczesność. Zadaniem muzyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. Dzieci podczas lekcji korzystają z ciekawego oprogramowania do tablicy multimedialnej, grają także w gry językowe oraz przygotowują ciekawe projekty.