Podręcznik do religii

Obowiązujące w roku szkolnym 20222/2023 podręczniki i ćwiczenia, oprócz religii, kupuje szkoła w ramach dotacji celowej MEiN. Będą one wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną na początku września; zwrot podręczników odbywa się pod koniec zajęć dydaktycznych.

Podręcznik do religii należy zakupić samemu, dotacja nie obejmuje bowiem zakupu tego podręcznika przez szkołę.

Poniżej przedstawiamy wykaz podręczników do religii- dla klas 3 trzeba nabyć także ćwiczenia.

PODRĘCZNIKI do RELIGII

Klasa I

Poznaję Boży świat, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa II

Odkrywam królestwo Boże, red. K.Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa III

Poznaję Jezusa (podręcznik + ćwiczenia), red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Wydawnictwo JEDNOŚĆ,

Klasa IV

Miejsca pełne BOGActw, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa V

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa VI

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno , ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa VIII

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi , ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo JEDNOŚĆ