BohaterON w SP18

Jednym z elementów realizacji szkolnego projektu edukacyjnego pt. „Świadkowie historii” jest udział naszych uczniów w ogólnopolskiej akcji „BohaterOn w Twojej Szkole”. Jej celem jest upamiętnienie oraz uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorzy przedsięwzięcia przygotowali interesujące pakiety materiałów edukacyjnych wraz ze specjalnymi materiałami audiowizualnymi. Poznając sylwetki Powstańców Warszawskich, nasi uczniowie będą mogli zbadać losy ludzi, którzy mając niewiele więcej lat niż oni, tworzyli historię i stawali się jej prawdziwymi świadkami.

Podsumowaniem tej akcji będą indywidualne życzenia od uczniów wykonane w formie kartki, listu bądź laurki, które zostaną wysłane do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego, prawdziwych świadków historii.