/* */

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

OPIEKUNOWIE: Katarzyna Hauza, Iwona Wojcieszko

ZADANIE

 

CZYNNOŚCI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

Opracowanie projektu planu pracy SU

 

Zebranie opiekunów, dyskusja. 23.09.2019 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko

Przeprowadzenie wyborów do SU

 

Poinformowanie uczniów o wyborach

Prezentacja programów  Przeprowadzenie głosowania. Podliczenie i ogłoszenie wyników

24-27.09.2019 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko

Zebranie organizacyjne SU

 

Podział zadań w SU, zaopiniowanie propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych, programu wychowawczo-profilaktyczny.
Zatwierdzenie Planu pracy SU 
30.11.2019 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko
Obchody Dnia Edukacji Narodowej Przygotowanie życzeń dla nauczycieli, nauczycieli-emerytów, pracowników administracji i obsługi 11.10.2019 Katarzyna Hauza,
Iwona Wojcieszko
Opieka nad Pomnikiem Żołnierzy na cmentarzu w Chorzowie

Umycie pomnika i posprzątanie terenu wokół niego

Zapalenie zniczy

29.10.2019  Katarzyna Hauza
Organizacja dni tematycznych, konkursów  w I półroczu:
Dzień z Bajką
Dzień Słodziaka-Przytulaka
Andrzejki 
Przygotowanie i przeprowadzenie dni tematycznych przez poszczególne klasy

I półrocze

 

Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko
Kiermasz przedświąteczny Przeprowadzenie kiermaszu ozdób, ciast, pierników. 12-13. 12.2019 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko

Podsumowanie pracy SU za

I półrocze

 

Przygotowanie sprawozdania

Przedstawienie sprawozdania na konferencji podsumowującej I semestr

01.2020 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko

Walentynki w szkole

 

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu z okazji Walentynek

Poczta walentynkowa, robienie zdjęć w sercu.

02.2020 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko,
Bal zimowy Dyskoteka w MDK 02.2020

     Piotr Olszynka

Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko

Organizacja dni tematycznych, konkursów  w II półroczu:
Konkurs Recytacji Poezji Zielono mi…(współpraca przy realizacji projektu Erasmus)
Dzień Uśmiechu
Światowy Dzień Autyzmu
Dzień Dziecka
Przygotowanie i przeprowadzenie dni tematycznych przez poszczególne klasy Całe II półrocze     Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko

Rozpoczęcie konkursu „Osiem Barw Sukcesu”

 

Zaznajomienie uczniów z zasadami konkursu 05.2020 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko
wychowawcy klas ósmych

Finał konkursu

„Osiem Barw Sukcesu”

 

Zaprezentowanie społeczności szkolnej kandydatów w poszczególnych kategoriach

Zorganizowanie wystaw  w kategorii „Hobbysta”

Przeprowadzenie głosowania

06.2020 Katarzyna Hauza
Iwona Wojcieszko
wychowawcy klas ósmych

Podsumowanie całorocznej pracy

 

Sporządzenie sprawozdania i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej 06.2020 Katarzyna Hauza
Iwona Wojciesz

W ramach projektu „Szkoła da się lubić” 18 dzień każde miesiąca jest dniem bez stresu, nie ma wówczas kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, a w ostatni roboczy dzień miesiąca przychodzimy przyodziani w ubrania  w wybranym kolorze:)