/* */

Kontynuujemy nasz projekt Erasmus+ „Szkolne wymiany na rzecz klimatu” (Chance).
Pandemia zburzyła nasze projektowe plany. Nie udało nam się zrealizować spotkania z naszymi partnerami w Grecji w marcu 2020 r. Termin zakończenia projektu także został przesunięty o kolejne 12 miesięcy, czyli do końca czerwca 2021 r. Ze względu na trudną sytuację pandemii, nie uda nam się wyjechać do Grecji, więc od 12 kwietnia rozpoczęliśmy spotkania online, realizując zaplanowane cele projektu. 16 uczniów z klasy siódmej uczestniczy w czterech spotkaniach online w dniach od 12.04. do 15.04. Tematem tej mobilności jest „Energia odnawialna i recycling”.
Codziennie, na dwie godziny, łączymy się z uczniami ze szkół w Grecji, Włoch, Portugalii, Łotwy. Wykonujemy różne zadania interaktywne m.in. konkursy, escaperoom, Kahoot.
Spotykamy się w grupach na platformie Wonder.com oraz na Google Meet. Obejrzeliśmy już ciekawe prezentacje o Grecji, w tym o szkole, w której mieliśmy gościć. Przygotowaliśmy prezentacje o źródłach energii odnawialnej i recyclingu w każdym z państw partnerskich. Uczniowie dobrze się bawią, doskonalą język angielski oraz zgłębiają wiedzę, dotyczącą tematów związanych z realizowanym projektem.