/* */
Biuletyn Informacji Publicznej

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

 

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków                   i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

 

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

więcej »»

Rok szkolny 2021/2022

 

Zapraszamy Państwa do zapisania dzieci do naszej szkoły, jeśli w roku szkolnym 2021/22 rozpoczynają przygodę z edukacją. To ważny moment w życiu dziecka i jego rodziców – nowe miejsce, nowe osoby wokół i nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna i atmosfera w szkole są tymi aspektami, które realizują naszą misję „Szkoła przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla Młodego Człowieka”. Stawiamy sobie za cel, by nasza szkoła uczyła dla życia, a uczniowie dobrze sobie radzili dzięki szerokim kompetencjom kluczowym.

Co ważne?

W roku szkolnym 2021/22 planujemy rozpocząć naukę w trzech klasach pierwszych: jednej ogólnodostępnej, dwóch integracyjnych. W oddziale ogólnodostępnym przygotujemy 25 miejsc, w integracyjnych w każdej z klas po 5 miejsc rezerwujemy dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Taka klasa może liczyć 20 osób.

Jakie korzyści z integracji?

Ogromne… Dzieci wymagające wsparcia otrzymują je dzięki indywidualnym zajęciom rewalidacyjnym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającym ich potrzebom. Pracuje z nimi w klasie drugi nauczyciel – współorganizujący kształcenie integracyjne, czyli lekcję prowadzi dwoje nauczycieli. W integracji pracuje się z takimi samymi podręcznikami jak w innych klasach i realizuje podstawę programową. A w przyszłości, kiedy dzieci podrosną i przejdą do 4 klasy, będzie możliwa nauka języka obcego w mniejszych grupach. Dzieci uczą się szacunku, pomagają sobie nawzajem, współpracują, szerzej rozwijamy dzięki temu kapitał społeczny. To są wyjątkowe klasy.

Budynek jest w pełni przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

więcej »»

Spokojna głowa, mamy serce!!!

 

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii.

To wyjątkowe wydarzenie, po raz kolejny scaliło ludzi w Polsce i na całym świecie, tym razem jednak jeszcze bardziej!

Pomimo panujących trudnych warunków epidemicznych spowodowanych COVID-19, udało się zorganizować cudowną ekipę 66 wolontariuszy w chorzowskim sztabie nr 6060 pod skrzydłami pani Iwony Psykały.

Dziękujemy naszym dzielnym wolontariuszom, którzy kwestowali w ten styczniowy,  słoneczny dzień w parkach oraz na chorzowskich ulicach.

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom sztabu: uczniom i absolwentom, rodzinom, nauczycielom, internautom, biurom, sklepom, restauracjom, instytucjom i zakładom usługowym. Imponująca kwota

 

51 223,92zł

 

którą dzięki Wam zebraliśmy, wesprze oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy!

 

To był wyjątkowy 29.Finał i niesamowite emocje.

 

Dziękujemy !!!

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W CHORZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Miasta Chorzów pojawiła o terminach i zasadach rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 

https://mieszkancy.chorzow.eu/

 

Bezpośredni adres do informacji:    https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020

 

Adres strony dotyczącej pomocy dla dzieci i uczniów – kształcenie specjalne, możliwość dowozu dziecka  i zwrot kosztów dowozu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY 1 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły – rodzice zgłaszają do szkoły; prosimy wypełnić druk ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zapisy rekrutacja”.

Jeśli dzieci zamieszkują (nie są zameldowane) w obwodzie szkoły, należy złożyć w sekretariacie pisemne oświadczenie oraz okazać do wglądu dokument potwierdzający zamieszkanie pod wskazanym adresem (np. umowę najmu mieszkania).

 

 Gdzie pobrać dokumenty, jak je złożyć i jak uzyskać informacje? 

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły (http://sp18.chorzow.pl/rekrutacja/ ) oraz w  sekretariacie po uprzednim umówieniu się ze względu na reżim sanitarny. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Informacji udzielamy pod numerem tel. 32 2466 226. Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@sp18.chorzow.pl