/* */
Biuletyn Informacji Publicznej

Rok szkolny 2021/2022

 

Zapraszamy Państwa do zapisania dzieci do naszej szkoły, jeśli w roku szkolnym 2021/22 rozpoczynają przygodę z edukacją. To ważny moment w życiu dziecka i jego rodziców – nowe miejsce, nowe osoby wokół i nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna i atmosfera w szkole są tymi aspektami, które realizują naszą misję „Szkoła przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla Młodego Człowieka”. Stawiamy sobie za cel, by nasza szkoła uczyła dla życia, a uczniowie dobrze sobie radzili dzięki szerokim kompetencjom kluczowym.

Co ważne?

W roku szkolnym 2021/22 planujemy rozpocząć naukę w trzech klasach pierwszych: jednej ogólnodostępnej, dwóch integracyjnych. W oddziale ogólnodostępnym przygotujemy 25 miejsc, w integracyjnych w każdej z klas po 5 miejsc rezerwujemy dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Taka klasa może liczyć 20 osób.

Jakie korzyści z integracji?

Ogromne… Dzieci wymagające wsparcia otrzymują je dzięki indywidualnym zajęciom rewalidacyjnym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającym ich potrzebom. Pracuje z nimi w klasie drugi nauczyciel – współorganizujący kształcenie integracyjne, czyli lekcję prowadzi dwoje nauczycieli. W integracji pracuje się z takimi samymi podręcznikami jak w innych klasach i realizuje podstawę programową. A w przyszłości, kiedy dzieci podrosną i przejdą do 4 klasy, będzie możliwa nauka języka obcego w mniejszych grupach. Dzieci uczą się szacunku, pomagają sobie nawzajem, współpracują, szerzej rozwijamy dzięki temu kapitał społeczny. To są wyjątkowe klasy.

Budynek jest w pełni przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

więcej »»

Spokojna głowa, mamy serce!!!

 

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii.

To wyjątkowe wydarzenie, po raz kolejny scaliło ludzi w Polsce i na całym świecie, tym razem jednak jeszcze bardziej!

Pomimo panujących trudnych warunków epidemicznych spowodowanych COVID-19, udało się zorganizować cudowną ekipę 66 wolontariuszy w chorzowskim sztabie nr 6060 pod skrzydłami pani Iwony Psykały.

Dziękujemy naszym dzielnym wolontariuszom, którzy kwestowali w ten styczniowy,  słoneczny dzień w parkach oraz na chorzowskich ulicach.

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom sztabu: uczniom i absolwentom, rodzinom, nauczycielom, internautom, biurom, sklepom, restauracjom, instytucjom i zakładom usługowym. Imponująca kwota

 

51 223,92zł

 

którą dzięki Wam zebraliśmy, wesprze oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy!

 

To był wyjątkowy 29.Finał i niesamowite emocje.

 

Dziękujemy !!!

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W CHORZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Miasta Chorzów pojawiła o terminach i zasadach rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 

https://mieszkancy.chorzow.eu/

 

Bezpośredni adres do informacji:    https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020

 

Adres strony dotyczącej pomocy dla dzieci i uczniów – kształcenie specjalne, możliwość dowozu dziecka  i zwrot kosztów dowozu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY 1 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły – rodzice zgłaszają do szkoły; prosimy wypełnić druk ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zapisy rekrutacja”.

Jeśli dzieci zamieszkują (nie są zameldowane) w obwodzie szkoły, należy złożyć w sekretariacie pisemne oświadczenie oraz okazać do wglądu dokument potwierdzający zamieszkanie pod wskazanym adresem (np. umowę najmu mieszkania).

 

 Gdzie pobrać dokumenty, jak je złożyć i jak uzyskać informacje? 

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły (http://sp18.chorzow.pl/rekrutacja/ ) oraz w  sekretariacie po uprzednim umówieniu się ze względu na reżim sanitarny. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Informacji udzielamy pod numerem tel. 32 2466 226. Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@sp18.chorzow.pl

 

Uczniowie kolędowali już szesnasty raz …

Konkurs Kolęd i Pastorałek Polskich to już tradycja naszej szkoły.
Wydarzenie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem uczniów, objął patronatem Prezydent miasta Chorzowa, Pan Andrzej Kotala. Konkurs, którego celem jest przede wszystkim podtrzymywanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek polskich, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz pielęgnowanie wartości i kształtowanie pozytywnych postaw, wspiera także swoim patronatem medialnym „Goniec Górnośląski”.
W tym roku, mimo sytuacji epidemiologicznej, nie chcieliśmy rezygnować z kolejnej już XVI edycji konkursu i umożliwiliśmy zaprezentowanie się dzieciom i młodzieży online.

więcej »»

Przed nami 29. Finał WOŚP. Jak będzie wyglądał w Chorzowie Batorym?

 

Już 31 stycznia 2021 odbędzie się 29. Finał WOŚP, ale już dziś można pomóc oddziałom dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, bo taki cel przyświeca 29 Finałowi.  Jest ponad 10 opcji wsparcia online, z których można skorzystać, kwestując z rodziną i przyjaciółmi w Internecie.

 

Jak w tym roku będzie można wesprzeć 29. Finał?

 

Nasz Sztab nr 6060, działający w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, oprócz tradycyjnej zbiórki do orkiestrowych, tekturowych puszek w różnych miejscach Chorzowa Batorego , w której weźmie udział 69 wolontariuszy, zaprasza także do wspierania WOŚP do Sztabowych Puszek Stacjonarnych.  Znajdują się one w Chorzowie i Katowicach w 7 punktach.

 

Miejsca, w których można wrzucić datki do Puszki Stacjonarnej sztabu nr 6060 i tym samym dołożyć się do zbiórki, to:
Sklep Caro ul. Lisieckiego 1 Chorzów Batory
Sklep Grymas ul. Solskiego 11 Chorzów Batory
Restauracja Ale Dobre ul. St.Batorego 38 Chorzów Batory
Studio Fryzur ul. Armii Krajowej 137 Chorzów Batory
Mateo – Tour  Biuro Podróży ul. Boczna 13 Chorzów Batory
Salon Fryzjerski Joanna Jesionek – Rozmus , Gallusa  24D Katowice

 

Nasz sztab  utworzył również eSkarbonkę, do której możecie wrzucić datki za pomocą kilku kliknięć.

 

https://liblink.pl/rTY9zICWOE

 

Mamy nadzieję, że działania naszego sztabu umożliwią wszystkim chętnym udział w tej niezwykłej akcji, która już 29 raz gra w naszym kraju, by wspierać dzieci, które tej pomocy najbardziej potrzebują.

 

Dziękujemy i zapraszamy 31 stycznia do udziału 29.Finale WOŚP