/* */

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
ul. ks. J. Czempiela 52
41-506 Chorzów
Nr rachunku bankowego:
02156000132003283630000001