Języki obce w naszej szkole 2019/2020

Uczniowie naszej szkoły uczą się języka angielskiego, niemieckiego oraz włoskiego. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich. Język niemiecki i włoski jest drugim językiem  od klasy 7 (2 godziny w tygodniu), zgodnie z nową podstawą programową.
Klasy dzielone są na grupy, według  poziomu  zaawansowania. Na lekcjach języków obcych uczniowie ćwiczą czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Wykonują prace projektowe, oglądają filmy i bajki, słuchają piosenek, tekstów, dialogów i ćwiczą, a następnie prezentują krótkie scenki. Do dyspozycji uczniów jest również bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych materiałów (ulotki, broszury, plakaty edukacyjne, mapy, plansze, autentyczne magazyny i gazety, gry edukacyjne) oraz oprogramowania do tablic interaktywnych.
Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z centrum multimedialnego, gdzie można szlifować swoje umiejętności językowe w sieci oraz korzystać z programów do nauki języków.
Języki obce w naszej szkole to nie tylko zajęcia szkolne, ale także  udział w Dniach Języków Obcych, bogata biblioteczka książek w wersji uproszczonej i czasopism wydawnictwa Mary Glasgow Magazines a także nauka kolęd i świątecznych piosenek angielskich, niemieckich i włoskich oraz udział w warsztatach językowych i teatralnych w języku angielskim.
Uczniowie mają także możliwość wyjazdów zagranicznych, aby szlifować swoje umiejętności zdobyte w szkole. Próbują także swych sił w licznych konkursach językowych,  gdzie odnoszą liczne sukcesy.

Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w tygodniowych wyjazdach językowych do Włoch (do miasta partnerskiego Chorzowa – Termoli). Historię wyjazdów można prześledzić na stronie: https://liblink.pl/yWD12ivojs  Zapraszamy!

Innowacja z języka niemieckigo w klasie V i VI

Klasy piąte i szósta  realizuje innowację z języka niemieckiego  Mit Deutsch durch die Welt na zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania z języka niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Innowacja ta zaplanowana jest na 3 lata (kl. IV-VI).
Celem tej innowacji jest popularyzacja nauki języka niemieckiego poprzez ciekawe formy pracy na zajęciach dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Zajęcia przybliżają uczniom realia dnia codziennego, geografii, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego ze wskazaniem na związki w aspekcie kulturowym między Śląskiem a Niemcami. Uczniowie poznają podstawowy zasób słownictwa i struktur gramatycznych przygotowujących do nauki języka w klasie VII i VIII, mają one ich zachęcić do kontynuowania nauki języka w tych klasach

Innowacja z języka angielskiego w klasie VII i VIII

Od klasy VII uczniowie realizują innowację „Explore the World with English” Głównym zadaniem innowacji jest przygotowanie uczniów do sprawnego i skutecznego wykorzystywania języka angielskiego w poszerzaniu wiedzy ogólnej, zawartej w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z poszczególnych przedmiotów. Z jednej strony uczniowie będą poznawać i rozwijać słownictwo i struktury językowe w oparciu o wiadomości zdobyte na lekcjach innych przedmiotów, nauczą się nazywać po angielsku to, co już wiedzą. Z drugiej zaś strony, będą stopniowo wykorzystywać język angielski do poszerzania swojej wiedzy, pracując z tekstami  z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i społecznych. Będą zdobywać nową wiedzę za pośrednictwem języka angielskiego, poznawać niektóre prawa i  terminy związane z  gospodarką i nauką, poznawać kulturę  różnych krajów. Pozwoli to rozbudzić ich ciekawość poznawczą, kreatywność i samodzielność w dalszym procesie nauki i kształcenia

Innowacja z języka angielskiego w klasach IV-VI

Od klasy IV uczniowie realizują innowację  „English Project- Learn and Do”  Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć różnorodne prace projektowe w języku angielskim rozwijając umiejętność kreatywnej  współpracy w ramach grupy.

W trakcie zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności językowe tworząc scenariusze scenek i dialogów, inscenizacje, prace plastyczne, gry, prezentacje multimedialne itp. Będą doskonalili umiejętności językowe z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej oraz Internetu. Praca z piosenką pozwoli dzieciom na kontakt z żywym językiem oraz doskonalenie wymowy. Gry i zabawy językowe takie jak quizy, krzyżówki i kalambury posłużą wzbogacaniu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych.

Innowacja z języka angielskiego w klasach I-III

Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Nosi ona tytuł „Explore the World with Music and Games”.  Cel główny to uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, zainteresowanie dzieci językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników.

Niniejszy program opiera się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które są dostosowane do poziomu intelektualnego dziecka. Muzyka jest szczególną dziedziną, która stymuluje wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Poprzez realizację wszystkich jej funkcji, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka otwartego na świat i wyzwania, które niesie współczesność. Zadaniem muzyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. Dzieci podczas lekcji korzystają z ciekawego oprogramowania do tablicy multimedialnej, grają także w gry językowe oraz przygotowują ciekawe projekty.