/* */

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych    01.09. 2020 r. 

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020 r. 

Ferie zimowe  04 -17 stycznia 2021 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna  1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:   

14.10.2020 r.- DEN,

25-27.05.2021 r. egzamin Ósmoklasisty,

4.06.2021 r. (po Bożym Ciele)

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych   25 czerwca 2021 r. 

 

Egzaminy zewnętrzne

Egzamin Ósmoklasisty- język polski             25.05.2021 r. 

Egzamin Ósmoklasisty-matematyka              26.05.2021 r. 

Egzamin Ósmoklasisty-język obcy                27.05.2021 r.