/* */

Zebrania: 

Wychowawcy i wychowawcy wspierający 

od 17.00 do 18.30, 

pozostali nauczyciele od 17.30 do 18.30 

16.09.2021r.(czwartek) 

27.01.2022r. (czwartek) 

14.06.2022r. (wtorek) 

 

 

Konsultacje:  

Wszyscy nauczyciele od 17.00 do 18.00

 

21.10.2021r. (czwartek) 

18.11.2021r. (czwartek) 

09.12.2021r. (czwartek) 

17.02.2022r. (czwartek) 

10.03.2022r. (czwartek) 

21.04.2022r. (czwartek) 

12.05.2022r. (czwartek)