/* */

Zebrania: 

Wychowawcy i wychowawcy wspierający 

od 17.00 do 18.30, 

pozostali nauczyciele od 17.30 do 18.30 

10.09.2020r.(czwartek) 

28.01.2021r. (czwartek) 

17.06.2021r. (czwartek) 

 

 

Konsultacje:  

Wszyscy nauczyciele od 17.00 do 18.00

 

08.10.2020r. (czwartek) 

12.11.2020r. (czwartek) 

10.12.2020r. (czwartek) 

18.02.2021r. (czwartek) 

11.03.2021r. (czwartek) 

15.04.2021r. (czwartek) 

13.05.2021r. (czwartek)