/* */

#LekcjaHIGIENY #Wirusoochrona

Uczniowie klas 1-3 od października do grudnia brały udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.W klasach przeprowadzono lekcje higieny, dzięki czemu uczniowie utrwalili zagadnienia związane z higieną osobistą, profilaktyką chorób wirusowych przenoszonych droga kropelkową oraz zdrowym stylem życia.