/* */

Wirusoochrona

W ubiegłym miesiącu uczniowie klas trzecich zrealizowały jeden z modułów akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pt.: Szkoła mycia rąk Elli i Maxa. W trakcie zajęć dzieci wykonały ciekawe eksperymenty, dowiedziały się co to są bakterie i zarazki oraz przypomniały sobie kiedy i jak należy prawidłowo myć ręce i dlaczego jest to ważne.