/* */

Rodzice uczniów klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/23

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie „Karty informacyjnej ucznia” oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły do 20 maja br.Kartę też można pobrać w sekretariacie szkoły.

Joanna Piećko-SzopińskaDyrektor Szkoły