/* */

Informacja dotycząca zapisów i rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

Od 27 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 przy wejściu do budynku szkoły zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zameldowanych w obwodzie i poza obwodem szkoły.

Dzieci zameldowane w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców do  dnia 31 marca 2022 r. zostały przyjęte do szkoły – osobna lista dzieci przyjętych z obwodu szkoły nie będzie wywieszona.

Wyczerpano ilość dostępnych miejsc.

Joanna Piećko-Szopińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie