/* */

REGULAMIN XVII WOJEWÓDZKIEGO „KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN XVII

WOJEWÓDZKIEGO „KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH”

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ORGANIZOWANEGO

PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W CHORZOWIE

Zapraszamy do kolejnej edycji naszego konkurs, który ponownie musi ulec pewnym modyfikacjom ze względu na sytuację epidemiczną. Nie chcemy jednak rezygnować z kolejnego już XVII konkursu, dlatego tegoroczna edycja odbędzie się w tradycyjnej formie, zrezygnujemy jedynie z koncertu laureatów.

I. Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek polskich, śpiewanych w języku polskim i mowie śląskiej
 • umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • pielęgnowanie wartości rodzinnych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • umiejętność współzawodnictwa
 • kształtowanie pozytywnej postawy chrześcijański
 • współpraca ze środowiskiem.

W zakresie kompetencji kluczowych:

rozumienia i tworzenia informacji

 • postawa wrażliwości na walory estetyczne

kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się

 • zdolność określania własnych możliwości, podejmowania decyzji
 • radzenia sobie ze stresem

kształtowania świadomości i ekspresji kulturalnej

 • rozumienie różnych sposobów przekazywania idei między twórcą, uczestnikiem i publicznością w muzyce.

II. Przebieg konkursu.

Występy odbędą się w kategoriach:

 • solista(ka)
 • duet
 • zespół wokalny (do 10 osób)
 • zespół wokalno-instrumentalny (10 osób)

Szkołę może reprezentować 2 solistów, 1 duet, 1 zespół wokalny i 1 zespół wokalno – instrumentalny,

w każdej kategorii wiekowej, czyli kl. I-III, IV -VI, VII –VIII.

W poszczególnych kategoriach (solista, duet, zespół wokalny oraz zespół wokalno-instrumentalny) wyłonieni zostaną zwycięzcy – I, II, III miejsce, przyznane zostaną wyróżnienia oraz GRAND PRIX konkursu.

Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór (kolędę, pastorałkę, piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej).

Podkład muzyczny do przygotowanego utworu należy przygotować na płycie CD lub pamięci USB (pendrive) w dwóch podpisanych egzemplarzach – 1 do dyspozycji organizatorów (dodatkowo można przesłać e-mailem w formacie mp3).

Jury oceniać będzie: trafność doboru, interpretację, oryginalność wykonania, poprawność muzyczną wykonywanego utworu.

Przesłuchania odbędą się 19.01.2022r. w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie. Informację o godzinie rozpoczęcia przesłuchań konkursowych prześlemy po otrzymaniu Państwa zgłoszeń.

Zgłoszenie prosimy przesyłać do 15.01.2022r. na adres Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ul. ks J. Czempiela 52, 41-506 Chorzów, tel. (32)2466226 lub e-mail kowalska.sylwia@sp18.chorzow.pl tel.661895601.

Ocenie jury podlegać będą tylko występy przygotowane zgodnie z regulaminem konkursu. 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.

Podstawą zakwalifikowania do konkursu jest prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr1) oraz formularz RODO (załącznik nr 2).

Laureaci zostaną wyłonieni w dniu konkursu. Lista laureatów zostanie zaprezentowana w mediach społecznościowych SP 18, stronie www organizatora konkursu.

Ze względu ma sytuację epidemiczną i konieczność uwzględnienia decyzji jury podczas zakupu nagród, w dniu konkursu uczestnicy i opiekunowie otrzymają podziękowania; nagrody zostaną dostarczone do szkół w terminie do dwóch tygodni od dnia konkursu.

Zmiana repertuaru jest możliwa ostatecznie na dwa dni przed przesłuchaniami, tj. do 17.01.2022 r. O zmianie należy powiadomić niezwłocznie organizatora.

Konkurs spełnia zasadę powszechnej dostępności.

Konkurs jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!