/* */

„Poznaj Polskę”

Klasy 7 i  8 naszej szkoły do 15 grudnia br. wezmą udział w  programie MEiN „Poznaj Polskę”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu uczniowie będą mieli możliwość odwiedzić Warszawę. Życzymy im wspaniałych wrażeń i wartościowych spotkań!